(1)
Ferrell, J.; Pádua, T. A. de. Criminologia Cultural. RDPDF 2020, 2, 25-30.